• SystemyCRM

  Skuteczne zarządzanie klientami

  Obsługa firm z dowolnej branży

  szereg najnowszych technologii biznesowych stosowanych w oprogramowaniu dla przedsiębiorstw

 • 1

Systemy CRM

CRM Vtiger to system pracy grupowej stworzony w celu usprawnienia zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie. Wdrożenie systemu CRM Vtiger pozwala na lepszą organizację czasu pracy w firmie, wgląd w terminy wykonywanych zadań i bazę klientów. Oprogramowanie zostało tak zaprojektowane, że wszystkie moduły w nim zawarte są ze sobą powiązane.

Przykładowa funkcjolaność systemu:

Użytkownicy
Zarządzanie użytkownikami systemu CRM. Konfiguracja podstawowych elementów dotyczących użytkowników CRM.

Struktura firmy
Odwzorowanie struktury firmy, oraz przydzielenie profili do odpowiednich działów firmy.

Profile
Tworzenie i edycja profili, które są grupą uprawnień dostępu dla użytkowników.

Grupy
Zarządzanie grupami, które określają dostęp do rekordów w poszczególnych modułach.

Dostęp do modułów
Ustawienie zasad dostępu do modułów.

Dostęp do pól
Globalne włączanie/wyłączanie pól w modułach.

Historia operacji
Monitorowanie wykonywanych operacji przez użytkowników systemu CRM.

Historia logowania
Historia logowań użykowników systemu CRM.

Zarządzanie modułami
Zaawansowane zarządzanie modułami w systemie (instalowanie, aktualizowanie, edytowanie, automatyzowanie).

Edytor pół wyboru
Dodawanie, edytowanie i dopasowanie wartości dla pół wyboru.

Powiadomienia dotyczące zdarzeń
Konfiguracja powiadomień dla ważnych zdarzeń dotyczących kalendarza i zgłoszeń.

Powiadomienia dotyczące magazynu
Konfiguracja powiadomień dla ważnych zdarzeń dotyczących magazynu.

Szablon email
Zarządzanie szablonami dla modułu poczty.

Szczegóły firmy
Szczegółowe dane dotyczące firmy.

Szablon korespondencji seryjnej
Zarządzanie szablonami dla poczty seryjnej.

Podstawowa funkcjonalność:

 • zarządzanie bazą marketingową, klientami, kontaktami, projektami i ofertami;
 • importowanie i eksportowanie danych;
 • dodawanie własnych pól użytkownika;
 • szybkie dodawanie nowych danych:
 • przeszukiwanie bazy helpdesk;
 • klient przypisany do użytkownika;
 • statystyka zgłoszeń magazynowych;
 • zarządzanie produktami;
 • tworzenie różnych typów cenników;
 • zarządzanie dostawami;
 • tworzenie zamówień i rachunków;
 • integracja poczty e-mail
 • możliwość tworzenia korespondencji seryjnej;
 • przyjazny edytor tekstu;
 • raportowanie wszystkich etapów pracy z klientem;
 • możliwość definiowania własnych raportów;
 • miesięczne statystyki sprzedaży;
 • prognozowanie na podstawie zebranych danych;
 • zarządzanie użytkownikami i prawami dostępu;
 • tworzenie własnych grup i ról odzwierciedlających strukturę organizacji;
 • historia modyfikacji pól;
 • historia logowania użytkowników.

Wdrożenie systemu CRM w Państwa firmie wyceniane jest indywidualnie na podstawie analizy potrzeb i ilości użytkowników systemu. W celu otrzymania oferty prosimy o kontakt.